fövq

fövq
ə. üst, yuxarı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • fövqəlbəşər — is. <ər.> Qeyri adi əxlaqı, zehni, zəkası, təbiəti etibarilə adi insanlardan fərqlənən adam. <Dərviş Şeyx Sənana:> Əgər fövqəlbəşər olmaq dilərsən; Kənar ol daima cinsi bəşərdən! H. C.. // Güclü iradəyə malik olub, özünü cəmiyyətdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fövqəlbəşəri — sif. <ər.> Adi insan imkanlarını ötüb keçən; qeyri adi. Fövqəlbəşəri mətanət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fövqəladə — sif. <ər.> 1. Qeyri adi, adətdənxaric, görünməmiş, eşidilməmiş. Hamam səfəri kimi fövqəladə hadisələr tez tez ittifaq düşməzdi, həftədə bir dəfə olardı. Ç.. <Səriyyə:> Mən fövqəladə bir iş görən adamlar kimi ciddi və həyəcanlı idim. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fövqəladəlik — is. Fövqəladə şeyin halı; qeyri adilik, müstəsnalıq. <Komandir:> Buna görə də mən vəziyyətin fövqəladəliyini elan edir, buna qarşı hazırlanmağı təklif edirəm. S. H.. <Səriyyə:> Tutaq ki, həyatda, doğrudan da, belə bir fövqəladəlik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fövqəltəbii — sif. <ər.> 1. Mistik təsəvvürə görə: təbii yolla izah oluna bilməyən, təbiətin qanunlarına tabe olmayan; əcaib. Fövqəltəbii hadisə. Fövqəltəbii qüvvələrin varlığına inam. 2. məc. Adi əndazədən xaric; qeyri adi, qəribə, əcaib. Fövqəltəbii… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fövqəltəbiilik — is. Fövqəltəbii şeyin halı; qeyri adilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fövqəl’adə — ə. qeyri adi, adətdənkənar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fövq — is. <ər.> Yuxarı, üst. Çıxacaqlar göyləri aşaraq dönə dönə; Buludların fövqünə. M. Müş.. // Üstün, daha artıq. Gecələr ayazda, gündüzlər al günün altında gəmi muzdurunun zəhməti hər bir zəhmətdən fövqdür. S. M. Q …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fövqəldövlət — ə. başqa dövlətlərdən üstün olan dövlət, çox böyük dövlət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fövqəlhökumət — ə. başqa hökumətlərdən üstün olan hökumət, çox böyük hökumət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”